Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-44-2013

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Annę RADUCHOWSKĄ-BROCHWICZ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe.