Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2012.700

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-60-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jacka JANKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Afrykańskiej.