Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.44.472

Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-20-2011

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Grzegorza Krzysztofa WIŚNIEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji.