Monitor Polski

M.P.2009.78.969

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-28-2009

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tadeusza CHOMICKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej.