Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2009.50.726

Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-13-2009

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Piotra KŁODKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ludowej Republice Bangladeszu.