Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2008.59.528

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-14-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Annę GRUPIŃSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Rwandy.