Monitor Polski

M.P.2008.13.124

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-01-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Monako, z siedzibą w Paryżu.