Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.67.683

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-36-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Adama HALAMSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii.