Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2005.43.574

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lipca 2005 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-51-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja ZAŁUCKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej.