Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.10.141

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z.110-4-2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Janusza RYDZKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Portugalskiej.