Maroko-Polska. Porozumienie o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych.

Monitor Polski

M.P.2008.83.731

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2001 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych,
zawarte dnia 27 listopada 2001 r.

Rabat, dnia 5 czerwca 2000 r.

Królestwo Marokańskie

Ministerstwo Spraw

Zagranicznych i Współpracy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązując do oficjalnej wizyty w dniach 4-5 maja 2000 r. w Maroku J.E. Pana Jerzego Buzka, polskiego premiera, ma zaszczyt potwierdzić, że Rząd Królestwa Marokańskiego przyjmuje wspólną marokańsko-polską propozycję przeprowadzania spotkań międzyrządowych pod przewodnictwem obu premierów, które odbywałyby się co dwa lata, na zmianę w Warszawie i Rabacie.

W międzyczasie odbywałyby się podobne spotkania pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych oraz gospodarki i finansów obydwu państw na zmianę w obu stolicach.

W przypadku przyjęcia przez rząd polski proponowanej formuły spotkań niniejsza nota wraz z odpowiedzią strony polskiej będą stanowiły porozumienie między obu krajami ustanawiające tryb spotkań międzyrządowych. Porozumienie to wejdzie w życie w dniu otrzymania odpowiedzi strony polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Przekład

Warszawa, dnia 27 listopada 2001 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

i Współpracy Królestwa Marokańskiego

Rabat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty werbalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego z dnia 5 czerwca 2000 r., przesłanej przy nocie Ambasady Królestwa Marokańskiego w Warszawie nr MNT/MM No.88/2001 z dnia 31 lipca 2001 r., o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązując do oficjalnej wizyty w dniach 4-5 maja 2000 r. w Maroku J.E. Pana Jerzego Buzka, polskiego premiera, ma zaszczyt potwierdzić, że Rząd Królestwa Marokańskiego przyjmuje wspólną marokańsko-polską propozycję przeprowadzania spotkań międzyrządowych pod przewodnictwem obu premierów, które odbywałyby się co dwa lata, na zmianę w Warszawie i Rabacie.

W międzyczasie odbywałyby się podobne spotkania pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych oraz gospodarki i finansów obydwu państw na zmianę w obu stolicach.

W przypadku przyjęcia przez rząd polski proponowanej formuły spotkań niniejsza nota wraz z odpowiedzią strony polskiej będą stanowiły porozumienie między obu krajami ustanawiające tryb spotkań międzyrządowych. Porozumienie to wejdzie w życie w dniu otrzymania odpowiedzi strony polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Rządu Królestwa Marokańskiego, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź stanowiły porozumienie, które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Marokańskiego wyrazy wysokiego poważania.