Monitor Polski

M.P.2017.951

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2020 r.
Artykuł  8.

Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie w dowolnym czasie w drodze wymiany not dyplomatycznych.