Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.

Monitor Polski

M.P.2022.730

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147) ogłasza się maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2023 r., określonych w art. 31 ust. 2 tej ustawy, w przypadku:
1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 73 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 26 zł;

2) usunięcia poduszkowca - 136 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 46 zł;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 165 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 73 zł;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 202 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 136 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 267 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 202 zł.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).