Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.

Monitor Polski

M.P.2019.732

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłasza się maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2020 r., określonych w art. 31 ust. 2 tej ustawy, w przypadku:
1)
usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 59 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 21 zł;
2)
usunięcia poduszkowca - 111 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 37 zł;
3)
usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 135 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 59 zł;
4)
usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 166 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 111 zł;
5)
usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 220 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 166 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).