Monitor Polski

M.P.2018.733

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 1115) ogłasza się maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2019 r., określonych w art. 31 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku:
1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 57 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 20 zł;
2) usunięcia poduszkowca - 109 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 36 zł;
3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 132 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 57 zł;
4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 163 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 109 zł;
5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 216 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 163 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).