§ 7. - Maksymalna wysokość kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.15.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.