§ 3. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.75.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1963 r.
§  3.
Kredyt bankowy, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, może być przydzielany tylko po analizie sytuacji materialnej i rodzinnej pożyczkobiorcy. Przy przydziale kredytu należy zwracać uwagę, aby wielkość budowanego domu odpowiadała liczebności rodziny pożyczkobiorcy. Dotyczy to zarówno spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, jak też indywidualnie budujących.