§ 10. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.75.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1963 r.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.