§ 9. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1960 r.