§ 8. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  8.
Spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne, które uzyskały pozwolenia budowlane na projektowaną budowę przed 1 stycznia 1960 r., korzystają w dalszym ciągu z kredytu bankowego na warunkach obowiązujących w 1959 r. (zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na 1959 r. na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności - Monitor Polski Nr 97, poz. 534).