§ 5. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  5.
Zakazuje się przydzielania kredytów na obiekty nowo rozpoczynane przed zapewnieniem kredytu dla obiektów kontynuowanych.