§ 1. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  1.
Ustala się maksymalną wysokość kredytu bankowego dla:
1) 1
spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego w kwocie 131.500 zł jako kredytu przeciętnego dla planowanego zadania inwestycyjnego na budowę jednego mieszkania;
2)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych na budowę mieszkania w domu wielomieszkaniowym o powierzchni użytkowej:
a)
do 65 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 65 m2 do 71 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 71 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł;
3)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych i osób fizycznych na budowę mieszkania w małym domu mieszkalnym bądź domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej:
a)
do 71 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 71 m2 do 85 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 85 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.