Art. 6. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  6

Literatura i biblioteki

1.
Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu państw, w zakresie wymiany publikacji oraz doświadczeń dotyczących wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu ochrony, konserwacji i digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
2.
Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku macedońskim oraz dzieł literatury macedońskiej w języku polskim.