Art. 5. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  5

Muzyka

1.
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między instytucjami muzycznymi obu państw.
2.
Strony będą sprzyjać promocji twórczości kompozytorów z państwa drugiej Strony.