Art. 4. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  4

Kinematografia

1.
Strony będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2.
Strony będą ułatwiać organizację przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące ich organizacji zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.
3.
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa filmowego.