Art. 3. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  3

Teatr

1.
Strony będą wspierać prezentowanie dzieł dramatycznych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.
2.
Strony będą sprzyjać bezpośrednim kontaktom między teatrami z obu państw.