§ 4. - Lokalizacja inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1957.67.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1957 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.