§ 3. - Lokalizacja inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1957.67.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1957 r.
§  3.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz wszystkim ministrom.