Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.

Monitor Polski

M.P.1960.42.207

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1960 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 4 maja 1960 r.
w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.

Stosownie do § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 194) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych (Dz. U. Nr 34, poz. 217) podaje się do wiadomości, co następuje:
W ciągu roku 1959 wpisane zostały:
1)
do rejestru odmian oryginalnych – odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
2)
do spisu odmian selekcjonowanych – odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
W ciągu roku 1959 skreślone zostały ze spisu odmian selekcjonowanych odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

LISTA ODMIAN ORYGINALNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1959 R.

Rośliny zbożowe
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Pszenica jara1Sztywna Gorzowska237IHAR
Rośliny strączkowe
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
Groch1Buława238CZSR
Rośliny oleiste
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
Rzepak jary1Młochowski239IHAR
Katran abisyński1Borowski IHAR240IHAR
Rzodkiew oleista1Borowska IHAR241IHAR
2Baszta242CZSR
Lnianka jara1Borowska IHAR243IHAR
Rzepak ozimy1Warszawski244IHAR
Rośliny warzywne
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
Kapusta głowiasta biała1Grębałowska31CZSR
Objaśnienia skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH WpiSANYCH DO SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CiąGU 1959 R.

Rośliny bulwiaste
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w spisieOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Ziemniak – odmiana średnio wczesna1Bintie – SHR Strzekęcin64CZHRiN
Rośliny warzywne
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w spisieOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
Burak ćwikłowy1Crosby-Selecta Kazimierza Wielka86CZSR
Fasola karłowa1Złota Saxa Urlich Zielonki87CZSR
Objaśnienia skrótów:

Użyty w rubryce 5 skrót oznacza:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 3

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGu 1959 R.

Rośliny zbożowe
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w spisieOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Pszenica jara1Pomorzanka – SSR Celbowo7CZSR
Jęczmień ozimy1Antoniński SWHN Szelejewo11SWHN
Rośliny bulwiaste
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
Ziemniak – odmiana późna1Karmazyn – SSR Płochocin40CZSR
Rośliny warzywne
RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w spisieOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Burak ćwikłowy1Egipski - Freege Bronowice3Freege
2Egipski - Stacja Hodowlano-Badawcza - Radzików4IHAR
Rzodkiewka gruntowa1Szkarłatna z białym końcem - Spójnia Nochowo52Spójnia
Objaśnienia skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

SWHN - Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A., centrala Podkowa Leśna,

Freege - Hodowla Roślin E. Freege - Kraków,

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Spójnia - Hodowla Nasion "Spójnia" - Stacja Selekcji Roślin Nochowo.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 obwieszczenia z dnia 25 czerwca 1960 r. (M.P.60.61.291) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 4 sierpnia 1960 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 obwieszczenia z dnia 25 czerwca 1960 r. (M.P.60.61.291) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 4 sierpnia 1960 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 2 obwieszczenia z dnia 25 czerwca 1960 r. (M.P.60.61.291) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 4 sierpnia 1960 r.