Monitor Polski

M.P.1966.17.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1966 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 marca 1966 r.
w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1965 r.

Stosownie do § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych (Dz. U. Nr 52, poz. 291) podaje się do wiadomości, co następuje:
1) w ciągu roku 1965 wpisane zostały:
a) do rejestru odmian oryginalnych odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 1 do obwieszczenia,
b) do spisu odmian selekcjonowanych odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia;
2) w ciągu roku 1965 skreślone zostały z rejestru odmian oryginalnych odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

LISTA ODMIAN ORYGINALNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1965 R.

RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Rośliny zbożowe.
Jęczmień jary1Jarek326IHAR
Rośliny korzeniowe.
Kapusta pastewna1Choryńska Głąbiasta327CZHRiN
2Choryńska Niebieska328CZHRiN
Rośliny strączkowe.
Groch1K.M. Żółty Borowski329IHAR
Łubin żółty1SAM330IHAR
Łubin biały1Kali331IUNG
Łubin wąskolistny1Kuba332IUNG
Trawy.
Wiechlina łąkowa1Grębałowska333IHAR
Objaśnienie skrótów.

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają:

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

IUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

CZHRiN - Centralny Zarząd Hodowli Roślin i Nasiennictwa (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

LISTY ODMIAN SELEKCJONOWANYCH WPISANYCH DO SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1965 R.

RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w spisieOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Rośliny zbożowe.
Pszenica ozima1Roztocka - PGR Jawor67WZPGR Rejonowy Inspektorat Jawor
Objaśnienie skrótów.

Skróty użyte w rubrykach 3 i 5 oznaczają:

PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne.

WZP GR - Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

LISTA ODMIAN ORYGINALNYCH SKREŚLONYCH Z REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1965 R.

RoślinaLp.Nazwa odmianyNr odmiany w rejestrzeOsoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
12345
Rośliny korzeniowe.
Burak cukrowy1CLR-Poli-KBS246K. Buszczyński
2MLR-Poli-KBS247K. Buszczyński
3SWHN-N-Poli256SWHN
Burak pastewny1SWHN-Walcowaty Żółty Granum94SWHN
Rośliny włókniste.
Len włóknisty1Swadzimski146IPWŁ
Objaśnienia skrótów.

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają:

K. Buszczyński - K. Buszczyński i Synowie - Hodowla Nasion, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod przymusowym zarządem państwowym - centrala Warszawa.

SWHN - Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A. pod przymusowym zarządem państwowym - centrala Podkowa Leśna.

IPWŁ - Instytut Przemysłu Włókien Łykowych Poznań, ul. Wojska Polskiego 71c.