Lista wyborcza kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.52.576

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 października 1995 r.
w sprawie listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. *

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza ustala następującą listę wyborczą kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.:
1.
Bubel Leszek

lat 38, wykształcenie średnie, wydawca i dziennikarz, Wydawnictwo "Zamek" w Warszawie, zam. w Warszawie, Forum Walki z Bezprawiem

2.
Gronkiewicz-Waltz Hanna

lat 43, wykształcenie wyższe, prawnik, Narodowy Bank Polski - prezes, zam. w Warszawie

3.
Kaczyński Lech Aleksander

lat 46, wykształcenie wyższe, prawnik - pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zam. w Sopocie

4.
Korwin-Mikke Janusz Ryszard

lat 53, wykształcenie wyższe, polityk i publicysta, zam. w Józefowie k. Warszawy, Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej

5.
Koźluk Tadeusz

lat 65, wykształcenie wyższe, prawnik i ekonomista, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie - rektor, zam. w Warszawie

6.
Kuroń Jacek Jan

lat 61, wykształcenie wyższe, polityk, poseł na Sejm RP, zam. w Warszawie, Unia Wolności

7.
Kwaśniewski Aleksander

lat 40, wykształcenie wyższe, poseł na Sejm RP, zam. w Warszawie, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

8.
Lepper Andrzej

lat 41, wykształcenie średnie, rolnik - prywatne gospodarstwo rolne, zam. w Zielnowie, gmina Darłowo, woj. koszalińskie, Samoobrona

9.
Markiewicz Marek

lat 43, wykształcenie wyższe, prawnik, Kancelaria "Doradztwo" w Łodzi, zam. w Łodzi

10.
Moczulski Robert Leszek

lat 65, wykształcenie wyższe, historyk, poseł na Sejm RP, zam. w Warszawie, Konfederacja Polski Niepodległej

11.
Olszewski Jan

lat 65, wykształcenie wyższe, adwokat, zam. w Warszawie

12.
Pawlak Waldemar

lat 36, wykształcenie wyższe, rolnik - prywatne gospodarstwo rolne, zam. w Kamionce, gmina Pacyna, woj. płockie, Polskie Stronnictwo Ludowe

13.
Pawłowski Bogdan Paweł

lat 51, wykształcenie wyższe, przedsiębiorca - Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze "EDEN" w Szamotułach, zam. w Gąsawach, gmina Szamotuły, woj. poznańskie, Unia Wielkopolan

14.
Pietrzak Jan

lat 58, wykształcenie wyższe, artysta-literat, Towarzystwo Egida, zam. w Warszawie

15.
Piotrowicz Kazimierz Wojciech

lat 51, wykształcenie zasadnicze zawodowe, brązownik-ślusarz, przedsiębiorca - Zakład Mechaniczno-Ślusarski w Chrzanowie, zam. w Chrzanowie

16.
Wałęsa Lech

lat 52, wykształcenie zasadnicze zawodowe, elektryk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Gdańsku

17.
Zieliński Tadeusz Stanisław

lat 69, wykształcenie wyższe, prawnik - pracownik naukowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, zam. w Katowicach

*Z dniem 30 października 1995 r. kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- Kaczyński Lech Aleksander oraz

- Markiewicz Marek,

zostali skreśleni z listy wyborczej - zob. uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. (M.P.95.55.613).

Z dniem 3 listopada 1995 r. kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- Moczulski Robert Leszek oraz

- Pawłowski Bogdan Paweł,

zostali skreśleni z listy wyborczej - zob. uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. (M.P.95.55.614).