Monitor Polski

M.P.1953.A-5.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 1953 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1953 r.
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY"

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w 1952 r. odznaką
"PRZODOWNIKA PRACY"

przez Centralny Zarząd Przemysłu Obuwniczego:

Arczewski Kazimierz, Bajer Franciszek, Boryszewski Stanisław, Cichowska Łucja, Chęcińska Helena, Chrapek Leon, Galikowska Halina, Kaliszczak Jan, Karaszewski Janusz, Kieliszek Kazimierz, Konieczka Katarzyna, Królik Franciszek, Krupa Irena, Kuks Alojzy, Leszczyńska Stanisława, Margraf Zofia, Matuszewski Stanisław, Michalska Klementyna, Mietlewska Wacława, Nowak Helena, Puto Kazimierz, Raczkowski Stanisław, Roszak Józef, Sagan Romana, Samborski Tomasz, Słomka Stanisław, Sroka Karol, Stępnikowski Józef, Szychowska Kazimiera, Torbus Wiktoria, Więcek Henryk, Wieczorek Chryzostom, Zasuwa Tadeusz, Ziemek Stefan;

przez Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Głównym Instytucie Włókiennictwa:

Gadzińska Zofia, Gębalski Leon, Krej Bolesław, Malinowski Leon, inż. Neubart Stefan, Onufrzak Henryk;

przez Zarząd Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego:

Bystroń Józef, Dąbkowska Anna, Kotlicka Wanda, Kubica Wanda, Kulczak Stefania, Perliński Zenon, Proszek Irena, Róg Stefania, Siedlecka Zofia, Sikora Helena, Swieży Otylia;

przez Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych:

Adamus Władysław, Gawlista Józef, Janduła Kazimierz, Kucharski Roman, Ławniczak Czesław, Małek Stanisław, Mankus Józef, Masło Feliks, Rakowicki Kazimierz, Samsonowicz Czesław, Schwartz Władysław, Szczęśniak Tadeusz, Wośko Ludwik, Żyznarski Józef, Żwiryn Włodzimierz.