Monitor Polski

M.P.1952.A-35.529

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 1952 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ" PRZODOWNIKA PRACY"
z dnia 7 maja 1952 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w dniu 8 marca 1952 r. odznaką
"PRZODOWNIKA PRACY"

przez Centralny Zarząd Przemysłu Cukierniczego:

Bielińska Zofia, Dejówna Józefa, Gacka Gertruda, Gałązka Irena, Gorgolik Agnieszka, Górowska Kazimiera, Grzywacz Józefa, Gwizdek Karolina, Iwanow Zofia, Kacperska Eleonora, Kaczmarczyk Teofila, Kubicka Jolanta, Kulikowska Maria, Marczyk Janina, Michalewska Janina, Płażewska Anna, Ptaszyńska Bronisława, Rechowicz Stefania, Rzepa Helena, Serafin Janina, Seta Anna, Stawowska Krystyna, Szczechura Kazimiera, Szepietowska Jadwiga, Szymaniak Irena, Wężyk Anna, Wojtacha Zofia, Wolczyńska Stefania.

przez Zarząd Przemysłu Kosmetycznego:

Bibel Waleria, Czurapińska Wanda, Stachura Stanisława, Sypniewska Edyta, Tatara Antonina.

przez Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego:

Balukiewicz Regina, Boratyn Apolonia, Mośko Joanna, Paloc Anna, Pobłocka Salomea, Skałecka Maria, Strzeduła Anna, Zaraska Helena.