Monitor Polski

M.P.1953.A-70.854

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 1953 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ I DYPLOMEM "ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"
z dnia 30 lipca 1953 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 625) następujące osoby zostały wyróżnione w dniu 1 maja 1953 r. odznaką i dyplomem
"ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"

przez Ministra Skupu:

Iskra Józef, Sniegowski Stanisław.