Monitor Polski

M.P.1956.46.546

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 1956 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 czerwca 1956 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w 1956 r. odznaką i dyplomem
"zasłużonego przodownika pracy"

przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii:

Adamik Stanisław, Janiszewski Władysław, Paluch Julian, Turek Jan.