Monitor Polski

M.P.1954.A-82.958

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 1954 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ I DYPLOMEM "ZASŁUŻONEGO PRZODOWNIKA PRACY"
z dnia 31 sierpnia 1954 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w 1954 r. odznaką i dyplomem
"ZASŁUŻONEGO PRZODOWNIKA PRACY"

przez Ministra Rolnictwa:

Kacprzak Jan, Oniśko Stanisław, Oziabło Maria;

przez Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego:

Brzeziński Włodzimierz, Cieślar Paweł, Górski Klemens, Janiszewski Bolesław, Maj Władysław, Marek Antoni, Mikołajewski Władysław, Lewandowski Alojzy, Lisowski Józef, Rajter Władysław, Wódzke Erwin.