Monitor Polski

M.P.1955.79.951

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 1955 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1955 r.
LISTA OSÓB ODZNACZONYCH MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ

Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1955 r. nr 0/102 - na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii - odznaczeni zostają Medalem 10-lecia Polski Ludowej:
Adamkiewicz Bogusław, Baranowski Stanisław, Barczyk Irena, Bartkowiak Kazimierz, Bawli Szymon, Bellen Felicja, Bernert-Pawłowska Wanda, Będziński Klemens, Białas Florentyna, Bielkiewicz Henryk, Borowska Sylwia, Brzeziński Konstanty, Bychawski Tadeusz, Cieślikiewicz Roman, Cichosz Roman, Chmielewski Jan, Chodkowski Eugeniusz, Czarnecki Włodzimierz, Chechlewski Kazimierz, Czermińska Jadwiga Justyna, Czerwiński Wacław, Dąbrowski Tadeusz, Dereziński Józef, Dmochowski Stanisław, Dobrołęcki Jan, Drzewiecki Eugeniusz, Dyczkowski Edward, Felczak Julian, Fiedorowicz Jerzy, Fiedorowicz Mikołaj, inż. Franta Mieczysław, Gałkowski Czesław, Garycki Franciszek, inż. Gizowski Roman, Grabski Jan, Grodzicki Jan, Hegier Henryk, Jabłońska-Iwaniak Irena, Jakubowski Kazimierz, Jakóbiak Czesław, Jamiołkowski Jakub, Jankowska Zofia, inż. Jarosiński Edward, Jasiński Franciszek, Kamieński Modest, Kasior Feliks, Kędzierski Marian, Kiełczewski Witold, Kiepurski Władysław, Kierniakiewicz Michał, Kidawa Jerzy, Kizler Jan, Klejment Eugeniusz, Kochański Kazimierz, Kosiński Konstanty, Kowalczyk Tadeusz, Kozub Felicja, Kramarz Zygmunt, Kryński Stanisław, Kryński Andrzej, Kulikowska Anna, Kuśmierczyk Jerzy, Lage Edward, Lemkowa Zofia, Lipina Jadwiga, Lipiński Józef, Lisiecki Władysław, Luty Witold, Łukasiewicz Eugeniusz, inż. Majewski Stanisław, Marcinkowski Aleksander, inż. Mrozowski Jan, Muszyński Wiktor, Niemczyk Paweł, Niemiec Jan, Niewiarowski Jerzy, Nowak Tadeusz, inż. Nowak Ludwik, Ogonowski Adam, Okołowicz Alfred, inż. Ostrowski Roman, Osóbka Zygmunt, Oziewicz Władysław, inż. Pajuk Roman, Pawłowski Józef, Perelmuter Abram, Piątkiewicz Marian, Piluś Franciszek, Pilitowski Tadeusz, inż. Piotrowski Zygmunt, Pisarek Stanisław, inż. Pokora Jan, Prostak Henryk, Rabczuk Ignacy, Radecki Julian, Rasański Mieczysław, Rawiński Mieczysław, inż. Rewkowski Teofil, Roguski Stanisław, Rosochowicz Alfred, Rubert Czesława, Rzędowski Jan, Sadownik Tadeusz, Salwiński Adam, inż. Sapiecha Franciszek, Sieprawski Józef, Sikora Stanisław, Staiś Ignacy, Stankiewicz Jan, Stępniewska Katarzyna, Strażyc Kamil, Suworow Włodzimierz, Szawłowski Kazimierz, Szczytkowski Michał, inż. Szpunar Lidia, Szymczak Zdzisław, Szymczykowski Piotr, inż. Ślusarski Marian, Tacikowska Kamila, Tarnowski Klemens, Trojanowski Jan, Undrych Maksymilian, inż. Waluda Józef, Wasieczko Stanisław, Wesołowski Stanisław, Węgrzecki Henryk, Wieloch Wiktor, Wieleba Mieczysław, Wilczyński Witold, Witkowski Marcin, Włodarczyk Roman, Woldański Aleksander, Wojtulewicz Stefan, Wróblewicz Helena, Wyszyński Janusz, Zajfert Wiktor, Zarębski Andrzej, Zykubek Stefan, Żelawski Feliks.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1955 r. nr 0/104 - na wniosek Ministra Oświaty - odznaczeni zostają Medalem 10-lecia Polski Ludowej:

Adamowska Janina, Ariel Halina, Artykiewicz Kazimiera, Adamski Marian, Adamczyk Roman, Augustyniak Anna, Bartczak Felicja, Bartnicka Zofia, Bednarski Zdzisław, Bednarz Anna, Baron Kazimierz, Bernaciak Feliks, Duszka Wincenty, Bzdurski Jan, Buraczewska Zofia, Batorowicz Antonina, Batorowicz Zdzisław, Bukowska Emilia, Biernacki Kazimierz, Borkowska Sabina, Brandys Eugenia, Brożynowa Maria, Czerwińska Aleksandra, Cyganowski Józef, Czechowska Władysława, Cybulski Aleksander, Chmielewski Kazimierz, Czernielewski Jan, Ciećko Tadeusz, Ciećko Zbigniew, Denet Zofia, Denkowska Józefa, Dzięcioł Piotr, Dziudowa Leokadia, Donakowska Leokadia, Drobniewski Antoni, Domagalska Józefa, Dziadecka Romana, Fejdys Zofia, Forembska Bronisława, Guttówna Teresa, Giermaziak Janina, Gara Irena, Gutowski Stanisław Jan, Gurynowica Ludwika, Golanowska Aniela, Garlicka Ludomiła, Gryczyńska Helena, Głogowska Helena, Gajewiczowa Bronisława, Gałkiewicz Władysława, Hoflanger Bolesław, Hajdrych Włodzimierz, Horzelska Józefa, Haraś Stanisław, Iskrzyńska Bronisława, Jakubik Stanisław, Jankowska Aurelia, Jasiński Zygmunt, Jaklicz Henryka, Józefowicz Stanisława, Jóźwiak Witold, Janikowska Olga, Jakubowska Marta, Jarząbek Rozalia, Jaroszewska Dobrosława, Jasińska Stefania, Jasińska Eugenia, Jegier Irena, Kamiński Józef, Karolewska Maria, Kalinowska Maria, Kurzeja Jan, Koziołkiewicz Maria, Kowalczyk Janina, Królowa Władysława Irena, Kaziński Kazimierz, Kaźmierczak Zbigniew, Karp Czesław Jan, Kwaskowska Wanda, Korliński Stanisław, Klauz Jan, Komorowski Walery, Kisiel Maria, Korytowska Janina, Kubaczek Franciszek, Kobendza Wanda, Kuzitowicz Leokadia, Konieczna Wanda, Kleszczewska Halina, Kulka-Dembowski Ludwik, Kwiatkowska Irena, Kurzawa Stanisława, Krzyżanowska Maria, Kupczyńska Józefa, Kowalski Bolesław, Kowalski Hieronim, Latowski Karol, Lesińska Michalina, Laskowska Józefa, Lewińska Aleksandra, Łaskawska Irena, Matula Kazimierz, Macherowa Łucja, Madej Stanisław, Malinowski Władysław, Marczyńska Janina, Maślikowska Maria, Malatyńska Aniela, Miazek Kazimierz, Mackiewicz Maria, Marciniak Franciszka, Machalska Zofia, Matkowska Wanda, Napiórkowska Wiktoria Alicja, Nowicka Maria, Nowak Maria, Nowak Anna, Olko Józef, Olko Anna, Okarmus Walenty, Osuchowska Maria, Oraczewska Maria, Pelasiak Henryk, Przeradzka Teodora, Perszko Małgorzata, Padowicz Zofia, Piec Maksymilian, Pajączkowska Helena, Ptasiński Bernard, Popławski Józef, Powojewska Maria, Piątkowa Maria, Prawdzik Maria, Pyczewska Stefania, Pietrowicz Bernard, Potęgowa Helena, Posłuszna Józefa, Płauszewska Stefania, Przymus Franciszek, Pokorowska Józefa, Pomorska Lucyna, Proce-Lewicka Salomea, Pecowa Elżbieta, Pecyna Edward, Polkowska Aniela, Rutkowska Eugenia, Rynkowski Józef, Różalski Piotr, Rydzowa Maria, Ras Michalina, Różycka Olga, Radwańska Irena, Rozwens Ksawera, Rzymowska Zofia, Stąpień Aleksander, Sienicki Wacław, Sobolewski Zygmunt, Słomczewska Janina, Skorupka Wojciech, Sporny Kazimierz, Sokołowa Janina, Sopiński Władysław, Szmuk Zofia Olga, Sychowicz Stanisław, Szymczykiewicz Genowefa, Saar Władysław, Stołowski Feliks, Skowroński Edward, Szymczak Irena, Stasicowa Felicja, Szostowa Janina, Sachadyniuk Aleksandra, Szymańska Anna, Skórzewska Anna, Storapnicka Kazimiera, Smokowska Felicja, Sokolina Anzelmina, Samecka Maria, Szczerbowska Janina, Stępińska Wisława, Śmiech Lucyna, Tredjakowska Helena, Trynkus Zygmunt, Trzeciak Kazimiera, Ulassowa Stefania, Wizger Aleksandra, Walczakowa Pelagia, Wiankowska Czesława, Warężak Helena, Wesołowski Henryk, Wieczorska Krystyna, Wojtaszkowa Michalina, Woźniakowski Mieczysław, Wysmyk Tadeusz, Warazulska Kazimiera, Wójcicka Janina, Werner Wanda, Zelenay Eugeniusz, Zwolska Wanda, Zwierzak Andrzej, Zdrojewski Stanisław, Zalicki Antoni, Zdań Jan, Zonenberg Maria, Zborowska Antonina, Zgrzebnicka Maria, Zaborowska Irena, Zalc Stefania, Zawiła Apolonia.