Lista akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów. - M.P.2004.23.404 - OpenLEX

Lista akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów.

Monitor Polski

M.P.2004.23.404

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

Na podstawie art. 10c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się listę akredytowanych laboratoriów upoważnionych w zakresie posiadanej akredytacji do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z wymaganiami określonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW

upoważnionych do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z wymaganiami określonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów

1) Nawozowe Laboratorium Badawcze w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach;

2) Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie;

3) Laboratorium Badawcze w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy;

4) Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji Oddział w Pile;

5) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Bydgoszczy;

6) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Kielcach;

7) Laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie;

8) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie;

9) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu;

10) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).