§ 9. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  9.
Zarządzenie nie ma zastosowania do odbiorców podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych.