§ 11. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.