Monitor Polski

M.P.2019.757

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 29 968 050 osób.