Monitor Polski

M.P.2019.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2019 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 337 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273), w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r., Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
1) na terenie całego kraju - 30 036 307;
2) na terenie poszczególnych okręgów wyborczych:
a) Okręgu wyborczego Nr 1 - 1 756 832,
b) Okręgu wyborczego Nr 2 - 1 603 233,
c) Okręgu wyborczego Nr 3 - 2 060 420,
d) Okręgu wyborczego Nr 4 - 2 182 433,
e) Okręgu wyborczego Nr 5 - 1 988 629,
f) Okręgu wyborczego Nr 6 - 1 967 516,
g) Okręgu wyborczego Nr 7 - 2 699 800,
h) Okręgu wyborczego Nr 8 - 1 710 001,
i) Okręgu wyborczego Nr 9 - 1 708 661,
j) Okręgu wyborczego Nr 10 - 3 672 450,
k) Okręgu wyborczego Nr 11 - 3 534 487,
l) Okręgu wyborczego Nr 12 - 3 050 880,
m) Okręgu wyborczego Nr 13 - 2 100 965.