Monitor Polski

M.P.2016.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 stycznia 2016 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 199 § 2 i art. 259 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 30 468 995.