Monitor Polski

M.P.2015.654

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lipca 2015 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 30 486 693 osoby.