Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców. - M.P.2004.6.116 - OpenLEX

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

Monitor Polski

M.P.2004.6.116

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 lutego 2004 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 29.813.034 osoby.