Monitor Polski

M.P.2016.641

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 4 lipca 2016 r.
o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 oraz z 2015 r. poz. 1224) obwieszcza się, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym są przewidziane do objęcia dwa stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Ogólnoadministracyjnej.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym określa zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym opublikowane na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego.