Monitor Polski

M.P.2015.969

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 29 września 2015 r.
o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym są, przewidziane do objęcia, cztery stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego, w tym: dwa w Izbie Karnej oraz dwa w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.