Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego. - M.P.2004.10.156 - OpenLEX

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.2004.10.156

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 13 lutego 2004 r.
o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym są, przewidziane do objęcia, trzy stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.