Liczba członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

Monitor Polski

M.P.1973.42.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

Na podstawie art. 11 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia:
1.
Ustala się następujące liczby członków miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw:

1) w m. st. Warszawie - 180,

2) w m. Krakowie - 130,

3) w m. Łodzi - 150,

4) w m. Poznaniu - 120,

5) w m. Wrocławiu - 120.

2.
Ustala się następujące liczby członków wojewódzkich rad narodowych:

1) w Białymstoku - 120,

2) w Bydgoszczy - 160,

3) w Gdańsku - 130,

4) w Katowicach - 180,

5) w Kielcach - 150,

6) w Koszalinie - 120,

7) w Krakowie - 160,

8) w Lublinie - 160,

9) w Łodzi - 140,

10) w Olsztynie - 130,

11) w Opolu - 120,

12) w Poznaniu - 170,

13) w Rzeszowie - 150,

14) w Szczecinie - 120,

15) w Warszawie - 170,

16) we Wrocławiu - 160,

17) w Zielonej Górze - 120.