Monitor Polski

M.P.1992.33.226

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 1992 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 1992 r.
w sprawie łagodzenia skutków suszy w 1992 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza pilną potrzebę uruchomienia specjalnej linii kredytowej w wysokości co najmniej 10 bln złotych na podtrzymanie produkcji rolnej, szczególnie w regionach objętych suszą.

Sejm stwierdza, że nie można ograniczyć zwalczania skutków klęski suszy w 1992 r. tylko do środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Sejm zobowiązuje Rząd do ustalenia wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, w terminie najpóźniej do dnia 1 października 1992 r., specjalnej linii kredytowej w kwocie 5 bln złotych na podtrzymanie produkcji rolnej, szczególnie w regionach objętych suszą.